Absurdní, ale pro mě zcela typické. Zatímco svět stojí vzhůru nohama, já se konečně na