Ve stagu na mě mrká zářivé A z politického marketingu. Zas a znovu si pročítám