BLOGMAS #22: Jak zvládnout (nejen) vánoční konflikty

Všichni si přejeme totéž – užít si Vánoce v klidu, míru, pohodě. Ale často je doprovází stres, frustrace a konfliktní situace. Jak v takové situaci zabránit katastrofě?

Zcela upřímně musím připustit, že nejsem právě mistrem v anger managementu a emoce mě ovládají často. Ale našla jsem několik způsobů, jak výbuch včas odvrátit.

„Nestojí mi to za to.“

Mou první záchrannou brzdou je mantra: „Nestojí mi to za to.“ Pokud se totiž včas sami sebe zeptáte, zda vám konflikt stojí za to, vždy dojdete k závěru, že ne. Buď vám za to nestojí konkrétní člověk, nebo vám nestojí za to, abyste se pohádali s konkrétním člověkem. Pokud tedy už začínám pěnit, několikrát si větu zopakuji a zahledím se na nějaké místo, kde se něco děje (za oknem padá sníh, televize), na něco zajímavého samo o sobě, nad čím se snažím přemýšlet (kořen avokáda ve sklenici, vzor dřeva na nábytku, prasklina na zdi), nebo začnu počítat (třeba jehličí na stromku). Tím získám odstup od konfliktu a čas, abych vychladla.

„Zastav a nekřič.“

Jedním z faktorů, které vybízí k útoku, je zvýšený hlas a rychlá mluva. Jakmile na sobě tedy cítím, že se blížím k bodu zlomu, snažím se zklidnit celé své okolí. Tím, že se na okamžik rozhostí ticho, se zmírní napětí a můžete pokračovat v konstruktivnějším duchu. Diskuze v mírnějším tempu se rázem stane pro obě strany komfortnější a snáz dojdete k nějakému řešení. Pakliže protistrana není ochotná mi dopřát čas a změnit tóninu, opustím místnost a vrátím se, až načerpám sílu k dalšímu hovoru.

„Jsou to jenom slova.“

Tuto metodu jsem objevila teprve nedávno. Při jedné hádce, která mi už přerůstala přes hlavu, mi blesklo hlavou: Vždyť jsou to jen slova. Ať si říká, co chce. Nic mě nebolí. Je to jen nepříjemné, ale nemám se čeho bát. Samozřejmě si uvědomuju, že i slovy se dá ublížit, ale teď jde hlavně o to, abyste si v danou chvíli zachovali důstojnost, co nejjasnější mysl. Nad významem slov se zamýšlejte, až budete schopní racionálního úsudku. Pokud ale chcete s tím druhým dojít okamžitě k nějakému výsledku, potřebujete jen vnímat. Což při opakování nějaké mantry úplně nejde. Pak je lepší to stopnout, uklidnit se a až následně pokračovat.

Prevence především

Ideálně se ale snažte citlivým tématům vyhýbat. Tohle tango tancujeme v naší rodině například kolem názoru na pandemii, vážnost nemoci a očkování. S další větví rodiny podobně opatrně našlapuju kolem politiky. Pokud nevíte, jak se k věcem druhý staví, nebo víte, že zastává zcela opačný postoj a nelze se o věcech bavit s klidem bez vyhrocených emocí, nebavte se o nich. Za předpokladu, že se snažíte druhého odvrátit od nějaké sebedestrukce, extremistického smýšlení nebo nebezpečného jednání, promluvte mu do duše o samotě a ideálně na neutrální půdě. Zvolte vstřícný komunikační tón, ukažte pochopení, nechte druhého předložit vám důvody svého přesvědčení, neskákejte mu do řeči a s klidem i respektem mu vysvětlete, v čem a proč se plete.