20 let beze změny: Ženy v Česku jsou stále podhodnocené

O kolik méně vydělávají ženy v České republice? Kdy se situace změní a co změnu brzdí? Výzkumy odhalily nejednu Achillovu patu společnosti na cestě k rovnosti. Je však jedna věc, kterou pro zlepšení můžete udělat klidně hned zítra.

Management tvoří 65 % mužů, top management 72 %

Problematika propasti mezi platy žen a mužů i nepoměr mezi pohlavími na manažerských pozicích představuje ožehavé téma nejen v České republice, nýbrž také v celé Evropské unii. Dle šetření Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, je pouze jedna třetina manažerských pozic obsazená ženami. Konkrétně se jedná o 35 %, přičemž v top managementu činí podíl žen 18 %. Pokud jde o statistiky v rovině platů, Eurostat při svém bádání zjistil, že ve srovnání s muži si ženy přijdou v evropském průměru na plat o 16,3 % nižší než muži, přičemž nejpropastnější rozdíly úřad zaznamenal mezi vysokoškoláky a ve vysoce kvalifikovaných oborech jako finančnictví či technologický průmysl, kde navíc převažuje mužské zastoupení. Naopak nejnižší rozdíly se vyskytují v „ženských“ branžích jako školství.

Platy a diverzita v České republice

V porovnání se zbytkem evropských zemí si Česká republika vydobyla nelichotivou pozici. Se svým gender pay gapem čili rozdíly v platovém ohodnocení mezi pohlavími se dostala na druhou nejhorší příčku. České ženy vydělávají při výkonu stejné pracovní pozice s totožnou agendou v průměru o 22,5 % méně než jejich mužské protějšky.

Změnu brzdí sama společnost

Podle dokumentu MPSV ČR souvisí s rozdíly v odměňování genderové stereotypy, nedostatečné řešení slaďování pracovních a rodinných povinností, skladba pracovního trhu nebo například praxe a bonusový systém na pracovištích. Ženy jsou dle těchto parametrů v tristní nevýhodě. 

Další studie odhalila, že se ženy setkávají s diskriminací kvůli potenciálnímu mateřství nejen při náboru, nýbrž i v situaci, kdy se rozhoduje o povýšení. Zároveň se předpokládá, že rodinu bude živit primárně muž, proto si dle mínění společnosti zaslouží vyšší ohodnocení. Špatně má pracovní trh přistupovat také k začleňování žen po mateřské potažmo rodičovské dovolené ve smyslu vzdělávání či přizpůsobení podmínek pro brzký návrat do práce.

Ženy musí znát svou hodnotu

Jednou z cest, jak mohou ženy aktivně reagovat na svou situaci, je informovanost. Pro dámy bývá často problém si říct o vyšší plat, protože neví, jakou částkou zaměstnavatel ohodnocuje jejich kolegy, ale také mají tendenci se podceňovat. Proto odborníci ženám radí více se snažit zorientovat v oboru. První nápovědu vám může dát platová kalkulačka, pomocí níž snadno získáte přehled, jak se pohybují platy přímo na vaší pozici. Následně si pomocí výpočtu čisté mzdy zjistíte, kolik by vám mělo z dané částky přijít na účet. 

Narovnání v nedohlednu

Ačkoliv se Evropská unie aktivně snaží narovnat pracovní trh ve všech členských zemích, má před sebou Česká republika ještě dlouhou cestu. Ta má trvat přesně 100 let. K tomuto závěru došla Evropská odborová konfederace, když zkoumala proměnu a vyhlídky na změny pracovního trhu v Evropě. Naopak velice optimisticky to vypadá v Rumunsku, kde se mohou ženy těšit na sjednocení už v roce 2022. V Německu by pak ženy na platy mužů měly dosáhnout přibližně za 80 let, zatímco na Slovensku v roce 2097.

Follow my blog with Bloglovin